Jedna tableta leka CARDIOPIRIN®

Da li možete da zamislite da vam je srce ukradeno i izgubljeno zauvek? Bolje bi bilo da se potrudite da se to nikad ne desi. Lek Cardiopirin® može da spreči mnoge kardiovaskularne događaje ukoliko se uzima onako kako je preporučeno od strane vašeg lekara. Cardiopirin®smanjuje rizik od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris, koristi se kao profilaksa relapsa nakon infarkta miokarda i ako postoji sumnja na akutni infarkt miokarda. Lek Cardiopirin® se koristi i za sekundarnu prevenciju tranzitornog ishemijskog ataka i moždanog udara i kao profilaksa tromboze nakon vaskularne hirurške intervencije, kao što je premošćavanje koronarnih arterija. Cardiopirin® gastrorezistentne tablete upotrebljavaju se i kao profilaksa kardiovaskularnih događaja kod pacijenata sa dijabetes melitusom i visokim kardiovaskularnim rizikom. Jedna gastrorezistentna tableta leka Cardiopirin® sadrži 100mg acetilsalicilne kiseline. Tablete su obložene acido-rezistentnim filmom zbog čega je smanjeno neželjeno dejstvo na želudac. Tabletu treba progutati celu, uz dovoljno tečnosti, nezavisno od obroka, uvek u isto vreme

1/ Sažetak karakteristika leka Cardiopirin® 100mg, januar 2016.
2/ Uputstvo za lek Cardiopirin® 100mg, januar 2016.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Cardiopirin, © 2012 Pharmaswiss, All Rights Reserved, Privacy Policy